Polityka prywatności

1. Administrator Twoich danych osobowych

Firma Nillo Computers Nowak Łukasz (Sufczyn 377, 32-852 Dębno, woj. małopolskie, NIP: 8691982196): jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@nillo.eu

2. Jakie dane są przetwarzane i w jakich celach ?

Zapytanie o ofertę:

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania, w zależności od formularza.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z strony:

W tych celach przetwarzamy dane osobowe (bez identyfikacji i profilowania) dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Z wykorzystaniem narzędzi Google: Google Analytics, oraz narzędzia Hotjar pozwalające nam zrozumieć obsługę strony.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

3. Udostępnianie danych

Twoje dane nie są udostepnianie innym podmiotom, z wyłączeniem przepisów prawa. Nie będą również wykorzystane do wysyłania niechcianych ofert handlowych, e-mail marketingu. Twoje dane wykorzystamy jedynie to odpowiedzi na zadane pytania przez formularze kontaktowe, oraz w późniejszej ewentualnej korespondencji e-mail.
 
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu , dostarczają systemy obsługi poczty, oraz skrypty statystyk.

4. Jak długo przechowywane są dane?

1. Cel ofertowy - przez okres 12 miesięcy
2. W pozostałych celach wymienionych w pkt. 2 - przez okres 12 miesięcy.

5. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres biuro@nillo.eu.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, marketingiem naszych usług, prowadzeniem statystyki korzystania ze strony czy badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych oraz ich uzupełnienia.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Czas spełniania żądania?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Bezpieczeństwo Twoich danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania hostingowe, dane przechowywane na komputerach firmowych są dodatkowo szyfrowane i dostęp do nich jest zabezpieczany silnymi hasłami + kontrolą dostepu, nasz serwis działa w oparciu o aktualne i najnowsze standardy techniczne. Transmisja danych przez naszą stronę zabezpieczona jest ważnym certyfikatem SSL.

 

Pliki Cookies na naszej stronie

Dla Państwa wygody nasza strona www.nillo.eu używa plików Cookies w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników (zapamietania ustawień), obsługi określonych funkcji przyspieszających działanie strony, oraz w celach statystycznych.

Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzaną przez Państwa stronę internetową. Są one następnie zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.

Strona stosuje Cookies "wydajnościowe" służące do przyspieszenia działania strony internetowej w Państwa urządzeniu, aby przy ponownym jej odwiedzeniu strona wczytała się szybciej, oraz pliki Cookies "statystyczne" pozwalające nam zbierać dane
o odwiedzinach na podstronach (bez identyfikacji i profilowania)

Korzystając  ze strony mogą Państwo otrzymywać pliki cookie pochodzące od podmiotów współpracujących z Nillo takich jak np. Facebook, Google, Hotjar. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich:

https://www.facebook.com/policy.php
https://privacy.google.com/#
https://www.hotjar.com/privacy

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich stosowania.

Informacje o zmianach opcji cookie:

Przeglądarki na urządzeniach typu (komputer, laptop):

Przeglądarki na urządzeniach mobilnych:

Chciałbyś stworzyć coś wyjątkowego?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie telefon531 828 775

Szybka wycena